Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

Stupidfucker
tęsknisz za nim, jednocześnie wiedząc, że nie powinnaś.
Reposted frommefir mefir viacreure creure
7214 f2ed
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacreure creure
Stupidfucker

Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.

— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viacreure creure
Stupidfucker
Stupidfucker
 - Wiesz, czasem wydaje nam się, że kogoś znamy, a on całkowicie nas zaskakuje. Robi coś kompletnie nieoczekiwanego i nagle zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę nie znasz nikogo. Absolutnie nikogo.
— Tess Gerritsen
Reposted fromwowlovely wowlovely viaBloodMoon BloodMoon
7172 95f2
Reposted fromdoedeer doedeer viatypromantykaq typromantykaq

December 07 2012

Stupidfucker
8727 46b3 500
Reposted fromataliaboo ataliaboo viacreure creure
Stupidfucker
2430 b035
Reposted fromthegirl thegirl vianawrocka nawrocka
Stupidfucker
2214 d054
Reposted fromnezavisan nezavisan viayoungbllood youngbllood
Stupidfucker

nie żebym narzekała, ale źle mi kurwa.

Reposted frommefir mefir viacreure creure

November 27 2012

Stupidfucker
Stupidfucker
0536 cb60 500
Reposted fromanybodyshit anybodyshit vianawrocka nawrocka
Stupidfucker
Stupidfucker
3599 fe58
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacreure creure
Stupidfucker
0150 02d1
Reposted fromsajonarabiczes sajonarabiczes viacreure creure
Stupidfucker
3883 047f
Stupidfucker
4289 8a3d
Stupidfucker
Stanisław Barańczak
Reposted fromlugola lugola viatoolong toolong
Stupidfucker
Jest uroczym facetem, szczególnie wtedy, gdy nie jest skończonym skurwysynem.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viacreure creure
Stupidfucker
1461 2aec
Reposted fromnirvitii nirvitii viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl